Vrijwilligerspoule

Vrijwilligerspoule ondersteuning Vluchtelingen

Dorps- en kerkenraden, sportverenigingen, VluchtelingenWerk en andere betrokkenen  in Aalburg hebben in de afgelopen periode in samenwerking met de gemeente bijgedragen aan het opzetten van een vrijwilligerspoule ten behoeve van de ondersteuning van vluchtelingen en vergunninghouders. Deze samenwerking heeft geleid tot een groot aantal aanmeldingen. Een prachtig resultaat!!

Voor het bij elkaar brengen van Vraag en Aanbod wordt samengewerkt met VluchtelingenWerk. Wilt u zich aanmelden dan kan dat
door contact op te nemen met VluchtelingenWerk via :

http://www.vluchtelingenwerk.nl/wobb/vacatures/locatie-altena

Wilt u een vacature melden dan kan dat ook via bovenstaande link.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met H. (Herma) van de Giessen; h.vandegiessen@aalburg.nl of direct via Vluchtelingenwerk: altena@vluchtelingenwerk-wobb.nl