DEcAB

DEcAB

Is de Duurzame Energie coöperatie Altena Biesbosch. Deze coöperatie is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het stimuleren van energiebesparing en de productie van duurzame energie in Altena.  Meer informatie via onze website www.decab.org

 

Energiebesparing

Een hele laagdrempelige maar erg effectieve manier om mensen energie te laten besparen en isolatiemaatregelen te laten nemen is het voeren van zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ bij mensen thuis.  In deze gesprekken wordt aan de hand van een vragenlijst en een globale opname van de woning met de bewoners bepaald welke maatregelen zij kunnen en willen nemen.

 

Ambassadeurs

Zijn vrijwilligers die het leuk vinden om met mensen in de regio in gesprek te gaan over energiebesparing en woningisolatie. Een Technische achtergrond is handig, maar niet noodzakelijk. Interesse in mensen, milieu en duurzaamheid zijn belangrijker. Verder is vertrouwdheid zijn met het werken met computers, apps  ect van belang.

 

Keukentafelgesprekken

We kennen twee soorten gesprekken:

1.       brede gesprekken over een veelheid van maatregelen  
-        welke maatregelen mensen willen nemen
-        het doorgeven hiervan op een website

      2.     zonnepanelen bij huurwoningen:

De woningcorporaties in Altena bieden hun huurders aan om zonnepanelen te plaatsen op hun woning. Zo dragen ze bij aan de duurzaamheid in de regio. Bovendien besparen ze op hun  energienota. De energie ambassadeurs hier gaan op bezoek bij huurders die een schriftelijk aanbod hebben gehad van Meander en hier nog niet op hebben gereageerd.
     
-          mensen meer informatie geven
     
-          proberen onjuiste argumenten te weerleggen

 

Training/opleiding

De partners van DEcAB en de woningcorporatie verzorgen opleiding en training voor de keukentafelgesprekken. Ook is er coaching beschikbaar.

 

Vergoeding

Er wordt een onkostenvergoeding verstrekt gerelateerd aan het aantal gevoerde gesprekken.

 

Geïnteresseerd ?
Mail ons op   info@decab.org  of
Bel mij op    06-54906947

Namens DEcAB

Cees de Bas

 

T             +31 183 448450

M           +31 6 5490 6948

E             bas00010@kpnmail.nl

Skype      integrant2011