Coll. Ziektekostenverzekering

In de afgelopen jaren zijn er allerlei regelingen vervallen die ter ondersteuning waren van mensen met hoge zorgkosten. Denk onder andere aan het wegvallen van de compensatie van het eigen risico en de wet Tegemoetkoming Chronisch Gehandicapten. 
 
De gemeente Aalburg heeft met de VGZ een collectieve ziektekostenverzekering overeengekomen waarvan mensen onder bepaalde voorwaarden kunnen deelnemen. Ook kan hierbij worden gekozen om het eigen risico af te kopen.
Klik hier voor de publicatie van de Gemeente Aalburg omtrent deze verzekering. Voor de publicatie op de website van de gemeente Aalburg klikt u:  http://www.aalburg.nl/home/bekendmakingen_43337/item/collectieve-zorgverzekering-gemeente-aalburg_108970.html 
  
Hieronder zijn de voorwaarden vermeld. (geldig voor 2017).            

  Gezinssituatie

Inkomen lager  dan:

Vermogen lag  dan:

  Echtpaar, samenwonend 21 - 65 jaar

1.675,00

11.840,00

  Echtpaar, beiden ouder dan 65 jaar

1.799,00

17.840,00

  Alleenstaande, 21 - 65 jaar

1.172,00

5.920,00

  Alleenstaande, ouder dan 65 jaar

1.317,00

8.920,00

  Alleenstaande ouder 21-65, kinderen onder de 18

1.172,00

11.840,00

  Alleenstaande ouder, ouder dan 65, kinderen onder de 18

1.317,00

11.840,00

 
De premies per persoon zijn als volgt:(2017)

  Soort verzekering (Bij VGZ)

Normale premie

Premie bij Collectiviteit Aalburg

  VGZ Ruime Keuze zonder afkoop eigen risico

153,10

109,02

  VGZ Ruime Keuze met  afkoop eigen risico

182,51

124,10

 
Heeft u normaal weinig ziektekosten? Dan kunt u denken aan de verzekering zonder afkoop eigen risico. Blijft wel altijd een gok natuurlijk.
Kiest u voor afkoop van het eigen risico dan betaalt u daarvoor op jaarbasis € 180,96 extra voor. U hoeft dan niet het eigen risico van € 385,00 te betalen. Een winst dus van € 204,04 op jaarbasis.
 
Verder valt nog te vermelden dat de dekking zeer uitgebreid is. U kunt bijvoorbeeld de eigen bijdrage aan het CAK voor huishoudelijke hulp via de WMO declareren.
U kunt hier de dekking downloaden. Aanmelden kunt u zich op www.gezondverzekerd.nl Voor niet-VGZ klanten geldt dan dat de verzekering ingaat op 01-01-2017. Bent u al klant bij de VGZ dan gaat de verzekering in op de 1e van de eerstvolgende maand.
 
Let op!! Heeft u het eigen risico voor dit jaar al (grotendeels) verbruikt, kies dan voorlopig de dekking zonder afkoop van het eigen risico en wijzig deze dan per 01-01-2017 eventueel naar de dekking met afkoop eigen risico.
 
Komt u er niet uit? kom dan naar het spreekuur van de formulierenbrigade. Wij helpen u dan. Voor onze gegevens zie onderaan deze pagina.