Stichting4wheels.nl

Maak hieronder kennis met onze stichting.

Wij zoeken een promotor voor onze stichting die de bekendheid van ons wil vergroten, zowel bij het publiek als de media.
Is dit iets voor? Neem dan contact op!!
 

=============================================================================

Bij deze willen wij graag onze Stichting4Wheels.nl aan u voorstellen

Het begon allemaal met een individuele oproep op Facebook in de zomer van 2014. Door steeds grotere overheidsbezuinigingen is het voor mensen met een lichamelijke handicap vrijwel onmogelijk geworden om een aangepaste auto te kunnen bekostigen. Hierdoor wordt de al beperkte bewegingsvrijheid van deze mensen nog verder ingeperkt.
De oproep bracht vele reacties en ook donaties teweeg. Daarom werd besloten de oproep om te zetten in een breder en georganiseerd initiatief. Inmiddels is Stichting4Wheels.nl een feit.

Werkwijze

De werkwijze van de stichting is simpel. Via diverse wegen worden fondsen geworven, die vervolgens ingezet worden om aangepaste auto's voor lichamelijk gehandicapte mensen te bekostigen. Hoe meer geld er binnen komt, hoe meer mensen met een lichamelijke handicap geholpen kunnen worden.

Dat is dan ook de reden dat we u een website hebben gerealiseerd. Wij hopen van harte dat u deze bezoekt en een (financiële) bijdrage wilt leveren aan het initiatief van onze stichting. Kijk op http://www.stichting4wheels.nl/
Zo helpt u de mensen met een lichamelijke handicap een stukje bewegingsvrijheid terug te krijgen én toont u als mens tevens betrokkenheid bij maatschappelijke en menselijke kwesties.

Bovendien zijn donaties als deze fiscaal aftrekbaar bij de belasting, wat het voor u wellicht nog wat makkelijker maakt om een bijdrage te leveren.
Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen.

Financiële donaties zijn over te maken op IBAN NL18 RABO 0300 3586 79 t.n.v. Stichting4Wheels.nl