St. Mentorschap West Brabant

Vrijwillig mentor: van bijzondere betekenis zijn voor iemand

"Tijdens mijn bezoekjes aan haar voel ik me altijd een dankbaar mens. Het voelt als iets heel bijzonders dat ik zo veel kan betekenen voor iemand die zelf nog maar zo weinig kan. Haar uitbundige lach is voor mij een cadeautje geworden waar ik ook achteraf nog blij van kan worden.”

Kun jij je goed inleven in anderen? Ben je integer? Durf je initiatief en besluiten te nemen en kan je zelfstandig werken? Dan is mentorschap misschien iets voor jou!  

Je werk als vrijwillig mentor
Als mentor ben je echt van betekenis voor iemand. Je belangrijkste taken zijn je cliënt regelmatig bezoeken, kritisch meekijken naar de zorg en begeleiding die je cliënt ontvangt en waar mogelijk overleggen met zorgverleners en behandelaars. Als mentor ontwikkel je in de loop van de tijd een hechte band met je cliënt.

Jij bent voor hem of haar vertegenwoordiger en belangenbehartiger en omdat je tot mentor wordt benoemd door de rechtbank, ben je bevoegd om, wanneer iemand dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging, behandeling of verpleging. Daar betrek je je cliënt zoveel mogelijk bij waar bij je zoveel mogelijk rekening houdt met zijn of haar wensen en behoeften.


Als je mentor bent krijg je soms te maken met onverwachte situaties. Je bent vindingrijk, komt op voor je cliënt en gaat op zoek naar een oplossing. Je hebt contact met verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie.


Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan mentor worden. Er zijn geen specifieke eisen aan vooropleiding en achtergrond. Je bent ongeveer 10 uur per maand beschikbaar, je kan je eigen tijd indelen.


Stichting Mentorschap West Brabant

Bij Mentorschap West-Brabant krijg je een opleiding, worden scholings- en themabijeenkomsten voor mentoren georganiseerd en krijg je begeleiding, ondersteuning en een onkostenvergoeding.

Meer weten over het mentorschap?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en meer informatie:

www.mentorschapwestbrabant.nl
Jacqueline Herrema (06 251 95075) of Leandra Durville (06 203 247 80) info@mentorschapwestbrabant.nl