Prinses Beatrix Spierfonds

    
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de ruim 200.000 Nederlanders met een spierziekte.
Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk
onderzoek.
We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is,
ook naar de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu.
We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vele vrijwilligers.

Wij zetten ons krachtig in tegen spierziekten. Dit doen we door middel van: Fondsen werven,
Collectes, Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en MAS.

http://youtu.be/aF397sphl8A

In 1956 woedde een ernstige polio-epidemie in Nederland. Een vaccin was nog niet voorhanden
en 2200 mensen, grotendeels kinderen, kregen te maken met blijvende spierzwakte en
verlamming.

Er was iemand nodig om Nederland wakker te schudden en geld in te zamelen voor de revalidatie
van de slachtoffers en voor wetenschappelijk onderzoek om de ziekte te bestrijden.
In 1956 werd daarom het Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming opgericht.
In 1957 werd kroonprinses Beatrix geïnstalleerd als beschermvrouwe van het fonds en
veranderde de naam in het Prinses Beatrix Fonds.

Dankzij de beschikbaarheid van een vaccin is polio onder controle. Nu werken we hard
om ook andere spierziekten te overwinnen, zoals de ziekte van Duchenne, ALS en SMA


Vriendelijke groet,
Charlotte de With
Collecte administratie
JAVASTRAAT 86 
2585 AS DEN HAAG
070 302 97 25 
PRINSESBEATRIXSPIERFONDS.NL