Vrijstelling gemeentelijke heffingen in combinatie met BSR

Wij kunnen de formulieren voor het verkrijgen van vrijstelling gemeentelijke heffingen (SVHW) en waterschapslasten (BSR) voor u verzorgen.
 
Als het de eerste keer is dat u vrijstelling aanvraagt, moet er een uitgebreid vragenformulier worden ingevuld.  
Bij toekenning is het mogelijk dat u, bij ongewijzigde situatie, in de volgende jaren automatisch vrijstelling krijgt.
 
Voor aanvraag vrijstelling hebben we nodig:
- Identiteitskaart of paspoort of rijbewijs
- uw rekeningnummer
- jaaropgaven
- overige inkomensgegevens
- gegevens over bezittingen (banksaldi) per 1 januari van het lopende jaar
- gegevens eventuele eigen woning
- bankafschriften laatste 3 maanden
- gegevens ziektekostenverzekering
- gegevens zorgtoeslag
- gegevens eventuele auto
- gegevens huur en huurtoeslag
- gegevens eventuele schulden
Verder kunt u alles meenemen waarvan u denkt dat het van belang kan zijn.
 
Komt u langs op woensdag tussen 09.00 en 12.00. U kunt ook een afspraak maken.
Ons telefoonnummer is 06-12081027 (werktijden).
U kunt ook het contactformulier gebruiken of een mail sturen naar vcaalburg@gmail.com